Középiskolai tantárgy lesz a fenntarthatóság

Már szeptembertől fogják oktatni az új környezetvédelmi tantárgyat azokban a középiskolákban, ahol van olyan pedagógus, aki részt vett a tananyag szakmódszertani képzésén. A diákok számára már elkészült az ehhez szükséges Zöld Föld tankönyv és a hozzá tartozó munkafüzet, amiből szeptemberre rendelni lehet. 

A Kék Bolygó Alapítvány gondozásában a Nemzeti alaptanterv előírásával a 910. és 1112. évfolyamosok számára kiadott oktatási anyagok a kiadó közlése szerint az uniós és a hazai törekvésekkel összhangban vannak, ahogy az érettségire előkészítő szakmai programcsomag is. A tervek szerint először 2024. májusában választhatják érettségi tárgyként a diákok. 

„A fenntarthatóság tantárgy tanításának célja elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez” – írja az alapítvány közleményében. 

Az alapítvány kiemelte, hogy a könyv a fiatalokhoz közeli nyelvezeten íródott, a mindennapi tapasztalataikra épülő példákból vezetik rá őket a globális problémákra. „A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni” – részletezik. 

A 910. évfolyamon bármilyen szakos pedagógus taníthatja, a 1112. évfolyamosok oktatásához azonban természettudományi vagy társadalomismereti végzettség szükséges. 

A Független Pedagógiai Intézetnél lehet online jelentkezni a 30 órás akkreditált ingyenes képzésre, ami csak lemondás esetén térítés köteles. Megfelelő technika birtokában videótanfolyamra is van lehetőség. A gyakorlati foglalkozást abban az intézményben kell megtartania a pedagógusnak, ahol alkalmazásban áll. A Zöld Tankönyvhöz munkafüzet is tartozik, mobilapplikáció és digitális tananyag segíti majd a tárgy oktatását, amihez a tanárok szakmódszertani kézikönyvet is kapnak. 

Forrás: https://index.hu/belfold/2022/08/05/erettsegi-tantargy-lesz-a-fenntarthatosag/