Fenntarthatóbbá tennék a vízközműveket

A Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégiában foglaltak megvalósítása érdekében Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkár egyeztetést folytatott az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű társaságok, valamint az önkormányzati szövetségek képviselőivel. „A kormány célja, hogy a magyar emberek biztonságos ellátása érdekében a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése mellett fenntarthatóbbá váljon a víziközmű ágazat működése”– idézte az MTI.

A megbeszélésen az államtitkár tájékoztatást adott arról, hogy a kormány a hatályos jogszabályi keretek között milyen segítséget tud nyújtani egy fenntarthatóbb működési struktúra kialakításához a lakosság folyamatos, magas szintű ellátása érdekében.

Az államtitkár elmondta, hogy a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére a víziközmű vagyonelemek önkéntes alapon történő állami tulajdonba adására. Az integrációt a Nemzeti Vízművek Zrt. koordinálja, amelynek alapfeltétele, hogy az önkormányzat az ellátási felelősségét, továbbá a tulajdonában álló víziközmű-vagyon tulajdonjogát egy megállapodás keretében térítésmentesen átruházza az államra.

Magyarországon jelenleg 31 víziközmű társaság működik többségi önkormányzati tulajdonban, amelyek esetében az integrációval megvalósulhat a fenntartható üzemeltetés mellett a rekonstrukciós elmaradások fokozatos felszámolása is. Az államtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ez a folyamat a nemzetközi szerződéssel érintett társaságok esetében összetettebb lehet.

Raisz Anikó hangsúlyozta, hogy a kormány védi a magyar emberek érdekeit, és ezért kész gyors, ugyanakkor a hosszú távú működést szem előtt tartó segítséget nyújtani az ágazatnak.

Forrás: https://index.hu/belfold/2022/08/04/fenntarthatosag-vizikozmu-raisz-aniko-allamtitkar/